Intrand in lumea mass-mediei


Inca un pas

Avem si contract de parteneriat. Se pare ca lucrurile sunt serioase si intra pe fagasul normal. In contract sunt scrise clauze pentru ambele parti si mi se pare echilibrat si complet in privinta avantajelor partilor.
Domnul Radu Enache, directorul de marketing si programe de la Lider Fm-Pro Fm s-a dovedit foarte receptiv la propunerea noastra.

_________________________________________

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

SC PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et.1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636 si cont nr. RO 06 INGB0001000103098918 deschis la ING Bank Bucuresti, prin reprezentant legal Adrian Sarbu – Director General, cu delegare de atributii Constantin Mocanu – Director Executiv, Oliver Meister – Administrator si Elena Petre – Director Administrarea Afacerii, denumit in continuare ProFM

si

Colegiul National / Liceul Teoretic “____________________________________________”,

cu sediul in ________________________, str. ________________________________ nr. ________, inregistrata cu Codul Fiscal ______________________, cont IBAN_________________________ deschis la ________________________, reprezentat prin Director _________________________ numit în continuare Liceul.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie încheierea unui parteneriat între Pro FM si Liceul, în vederea :

- amenajarii unui studio de radio (ProFM’sCool) in incinta Liceului

- difuzarii unui program de muzica si publicitate pe timpul pauzelor

Art. 3. OBLIGATIILE Pro FM

**********

Art. 4. OBLIGATIILE LICEULUI

**********

__________________________________ ________________________________

S.C. ProTV S.A. - PRO FM Colegiul National / Liceul Teoretic

Adrian Sarbu – Director General Prin Director

cu delegare de atributii:

Constantin Mocanu

Director Executiv

Oliver Meister

Administrator

Elena Petre

Director Administrarea Afacerii

Pro Fm` sCOOL


Astazi am luat legatura cu cei de la Radio 1-21 si cu cei de la Pro Fm. La cei din urma am vorbit si am ajuns la un numitor comun. Ei ne vor ajuta cu suportul tehnic pentru un radio si in primul an se va difuza Radio Pro Fm, apoi in urma unui training vom deveni noi Dj.
Suna promitator... cred ca acesta este momentul cand pot spune ca.. DA! Am reusit! Avem radio in liceu, ne-am atins scopul, desi totul abia a inceput, provocarea continua.

Petitie in scoala


De unde invatam?

Bibliografie

1. Boyd, B.; Homer, S.; Houck, F.; Richiedei, S.; Valenzuela T. (1999) – Manual de instruire pentru advocacy, Proiectul POLICY

2. Smucker, B. (1999) – The Nonprofit Lobbying Guide, Second Edition, Washington, D.C.

3. Japan Tobacco International - JTI – Lobby sau Advocacy?, prezentare PowerPoint

4. National Democratic Institute - NDI (2002) – Advocacy: noţiuni de bază, Suport de curs

5. National Democratic Institute - NDI (2005) – Manual de advocacy, Suport de curs

... Si prinde conturDa! Azi am lucrat la pliantul campaniei noastre. Noi suntem multumiti de aspect si de impactul care l-a avut asupra unor persoane la care l-am aratat.